Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS316
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết công việc là 30 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề, quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ và lệ phí xin cấp lại chứng chỉ tại Sở Xây dựng
Bước 2: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ; giao Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ. Đối với trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do bị mất hoặc rách, nát thì Giám đốc Sở Xây dựng tự xem xét quyết định, không phải thông qua Hội đồng tư vấn
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định
Bước 4: Giám đốc Sở Xây dựng quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định
Bước 5: Việc thu và sử dụng lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp lại trong các trường hợp sau:
Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng
Chứng chỉ cũ bị rách, nát
Chứng chỉ bị mất
Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi
- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan
Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề
Chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc chứng chỉ đã hết hạn)
Văn bản trình bày lý do mất chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp mất chứng chỉ)
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ
02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS316
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19