Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS324
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định dự án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ nhận hồ sơ và viết biên nhận; Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu
Bước 2: Khách hàng họp thẩm định dự án tại Sở Xây dựng
Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Xây dựng
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu): bản chính
Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở: bản chính
Văn bản chấp thuận về quy hoạch xây dựng đối với dự án không có trong quy hoạch xây dựng: bản sao công chứng
Giấy phép hành nghề, giấy phép kinh doanh của tổ chức tư vấn: bản sao công chứng
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định dự án Mức phí tính theo tỷ lệ %
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
32