Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS359
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã.
Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở (theo mẫu phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 16/2010/TT-BXD).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã nơi có dự án;
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.
Bước 2: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã có trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện thì hướng dẫn để chủ đầu tư bổ sung giấy tờ, hoàn thiện hồ sơ một lần.
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã chủ trì thẩm định và lấy ý kiến góp ý của các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan khác (nếu thấy cần thiết); Thời gian các cơ quan có liên quan trả lời ý kiến tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã.
Bước 4: Sau khi có ý kiến của các phòng chuyên môn có liên quan, Phòng Kinh tế – Hạ tầng chủ trì thẩm định lập Tờ trình (theo mẫu quy định tại phụ lục số 3 Thông tư số 16/2010/TT-BXD) báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt dự án.
Bước 5: Chủ đầu tư trực tiếp đến nhận Quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở tại địa điểm ghi trong giấy biên nhận nộp hồ sơ.
Tờ trình của Chủ đầu tư trình Chủ tịch UBND cấp huyện đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án (theo mẫu);
Hồ sơ dự án phát triển nhà ở (theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ), bao gồm:
+ Thuyết minh dự án;
+ Thiết kế cơ sở dự án.
Bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì phải có bản sao bản vẽ tổng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
Bản sao Văn bản giao chủ đầu tư dự án do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (trường hợp cơ quan thẩm định phải gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan thì khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chủ đầu tư sao thêm (bản phô tô) và chỉ sao những giấy tờ có trong hồ sơ cần gửi lấy ý kiến).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
Tải về
Quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước
Tải về
Tờ trình của Chủ đầu tư trình Chủ tịch UBND cấp huyện
Tải về
Tờ trình của cơ quan thẩm định dự án đề nghị phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức lệ phí thẩm định dự án Được tính theo tỷ lệ. Cụ thể xem trong tệp đính kèm.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn dưới 30 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất) - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS359
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Bất động sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16