Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS379
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình hoặc qua đường bưu điện.
- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.
Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Mẫu Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.
- Địa chỉ: 17A Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết)
+ Đối với hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận viết Phiếu biên nhận hồ sơ;
+ Đối với hồ sơ không đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ:
+ Nếu doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
+ Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả
Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trưởng hợp bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả KH&CN, các nội dung bổ sung phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 5, mục I, Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BKHCN-BTC-BNV.
Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất, doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm khai báo với cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi mất và thông báo ít nhất 03 (ba) lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo lần cuối, doanh nghiệp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.(Quy định tại Điểm 3.4 Khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BKHCN-BTC-BNV được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT/BKHCN-BTC-BNV);
Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị mất:
+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
+ Văn bản, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã thông báo về việc mất Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên phương tiện thông tin đại chúng.
Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị rách, nát:
+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
+ Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị tiêu hủy:
+ Văn bản đề nghị để được cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trong đó nêu rõ lý do.
Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN:
+ Văn bản đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
+ Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;
+ Văn bản, tài liệu chứng minh về sự thay đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực đăng ký sửa đổi, bổ sung doanh nghiệp KH&CN
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS379
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [17]
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi người đứng đầu - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi thay đổi trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp sáp nhập, chia, tách tổ chức - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp bị mất hoặc rách, nát - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ/văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi về trụ sở chính - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động lần đầu văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Bình
Đăng ký giải thể tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Bình
Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Quảng Bình
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp - Quảng Bình
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp - Quảng Bình
Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam - Quảng Bình
Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh - Quảng Bình
Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) - Quảng Bình

0
29