Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS385
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước;
+ Qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 05/QĐ Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Trước thời hạn hết hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 20 (hai mươi) ngày, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ, tết).
Bước 2: Bộ phận một cửa của UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và tiếp nhận theo quy định, chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Văn hóa và Thông tin UBND huyện, thị xã, thành phố thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố ra quyết định gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Bước 4: Trường hợp từ chối gia hạn giấy chứng nhận, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối gửi đến tổ chức, cá nhân biết.
Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận;
Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm là cá nhân.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Đối với chủ điểm là cá nhân)
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)
Tải về
Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS385
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Viễn thông – Internet
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22