Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS415
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân:
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình. Địa chỉ: 17A Quang Trung, phường Hải Đình, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết)
+ Đối với hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu biên nhận hồ sơ;
+ Đối với hồ sơ không đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ:
+ Nếu văn phòng đại diện, chi nhánh đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;
+ Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả
Tổ chức, cá nhân mang theo phiếu biên nhận đến nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tên của văn phòng đại diện, chi nhánh (Quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN) phải bao gồm tên của tổ chức khoa học và công nghệ kèm theo cụm từ “văn phòng đại diện” hoặc “chi nhánh” đứng trước tên của tổ chức, kể cả tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.
- Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động của chi nhánh (Quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN) phải phù hợp với nội dung, lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.
- Trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh (Quy định tại Điều 6 Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN):
+ Là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh thổ Việt Nam.
+ Trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
- Nhân lực khoa học và công nghệ: (Quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN)
+ Văn phòng đại diện phải có ít nhất 02 người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên.
+ Chi nhánh phải có ít nhất 03 người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký.
+ Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính nhiệm tại văn phòng đại diện, chi nhánh.
- Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký cấp lại (Quy định tại khoản 5 Mục IV Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN) sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo ít nhất 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thông báo lần cuối cùng, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động.
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
+ Đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh theo mẫu;
+ Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh;
+ Hồ sơ của người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh:
• Đơn xin làm việc chính nhiệm theo mẫu;
• Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
• Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo mẫu (đối với văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, lý lịch khoa học do cá nhân tự khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đó);
• Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp);
• Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ.
+ Hồ sơ nhân lực của văn phòng đại diện, chi nhánh:
• Đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập: Danh sách nhân lực theo mẫu được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận;
• Đối với tổ chức khoa học và công nghệ không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập:
 Danh sách nhân lực theo mẫu;
 Đối với nhân lực chính nhiệm: Đơn xin làm việc chính nhiệm theo mẫu; sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ; bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp);
 Đối với nhân lực kiêm nhiệm: Đơn xin làm việc kiêm nhiệm theo mẫu; sơ yếu lý lịch có xác nhận hợp pháp; bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp); văn bản của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý cho làm việc kiêm nhiệm trong trường hợp đang làm việc chính nhiệm tại một cơ quan, tổ chức.
+ Hồ sơ về trụ sở chính của văn phòng đại diện, chi nhánh phải có một trong các giấy tờ sau:
• Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính (có chứng thực hợp pháp);
• Bản sao hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của bên cho thuê, mượn (có chứng thực hợp pháp).
+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản.
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi tên của văn phòng đại diện, chi nhánh;
+ Quyết định về thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động đã được cấp;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tính đến thời điểm đăng ký thay đổi, bổ sung.
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh;
+ Văn bản liên quan đến nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh phải có một trong các giấy tờ sau:
• Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính (có chứng thực hợp pháp);
• Bản sao hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của bên cho thuê, mượn (có chứng thực hợp pháp).
+ Bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động đã được cấp;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tính đến thời điểm đăng ký thay đổi, bổ sung.
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh;
+ Hồ sơ về người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh:
• Đơn xin làm việc chính nhiệm theo mẫu;
• Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
• Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo mẫu (đối với văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, lý lịch khoa học do cá nhân tự khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đó);
• Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp);
• Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ.
+ Bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động đã được cấp;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tính đến thời điểm đăng ký thay đổi, bổ sung.
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh
+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học và công nghệ ghi trên Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh;
+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động đã được cấp.
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của chi nhánh

+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của chi nhánh;
+ Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh;
+ Bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động đã được cấp;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh tính đến thời điểm đăng ký thay đổi, bổ sung.
Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất
+ Văn bản của người đứng đầu đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh;
+ Xác nhận của cơ quan Công an;
+ Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài hoặc tờ báo đã đăng thông báo mất Giấy chứng nhận hoạt động.
Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực
+ Văn bản của người đứng đầu đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh;
+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị rách, nát.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Bảng danh sách nhân lực - Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN);
Tải về
Mẫu Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện/chi nhánh - Phụ lục I (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN);
Tải về
Mẫu Đơn xin làm việc chính nhiệm - Phụ lục III (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN);
Tải về
Mẫu Đơn xin làm việc kiêm nhiệm - Phụ lục IV (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN);
Tải về
Mẫu Lý lịch khoa học của người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh - Phụ lục V (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 2.300.000 đồng, bao gồm: - Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 2.000.000 đồng; - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 300.000 đồng.
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 1.300.000 đồng, bao gồm: - Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 1.000.000 đồng; - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 300.000 đồng.
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 800.000 đồng, bao gồm: - Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 500.000 đồng; - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 300.000 đồng.
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 800.000 đồng, bao gồm: - Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 500.000 đồng; - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 300.000 đồng.
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh 800.000 đồng, bao gồm: - Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 500.000 đồng; - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 300.000 đồng.
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của chi nhánh 1.800.000 đồng, bao gồm: - Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 1.500.000 đồng; - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 300.000 đồng.
Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực 800.000 đồng, bao gồm: - Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 500.000 đồng; - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 300.000 đồng.
Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất 800.000 đồng, bao gồm: - Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 500.000 đồng; - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 300.000 đồng.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ và các trường hợp thay đổi có liên quan - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS415
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19