Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS435
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
- Qua hệ thống bưu chính.
- Qua Fax: 052.3858223 (sau đó gửi bản chính tới Chi cục).
- Qua Email: qlclnltsqb@gmail.com (sau đó gửi bản chính tới Chi cục).
- Mạng điện tử.
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận ATTP) tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Chi cục).
Địa chỉ: 12 Dương Văn An - Đồng Hới - Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
Bước 2: Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Chi cục phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ.
Bước 3: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, phân loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở (nếu cần hoặc trong trường hợp cơ sở chưa kiểm tra phân loại).
Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận ATTP hoặc không cấp Giấy chứng nhận ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo mẫu;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại (ngoại trừ đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên): bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm mẫu (ngoại trừ đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên);
Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);
Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục VII - Ban hành kèm theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT).
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (Phụ lục VI - Ban hành kèm theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP để sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản 150.000 đồng/lần cấp
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP để sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản 40.000 đồng/lần cấp
Phí kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đối với cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng 1.000.000đồng/lần/cơ sở
Phí kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đối với cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≥ 100 triệu đồng/tháng 1.500.000đồng/lần/cơ sở
Phí kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ 500.000 đồng/lần/cơ sở
Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đối với cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng 2.000.000đồng/lần/cơ sở
Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đối với cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≥ 100 triệu đồng/tháng 3.000.000đồng/lần/cơ sở
Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ 1.000.000 đồng/lần/cơ sở
Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 500.000 đồng/lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS435
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32