Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS511
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả: Trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì công chứng viên tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có phương tiện để chụp.
Bước 2: Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau:
- Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;
- Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
- Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
- Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
Bước 3: Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại các tổ chức hành nghề công chứng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Điều 18, Khoản 2 Điều 22 Nghị định 23/2015/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư số 20/2015/TT-BTP, thì phải có bản chính giấy tờ, văn bản cần chứng thực đủ các điều kiện sau:
- Các giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính:
+ Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
+ Bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
- Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
+ Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
+ Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
+ Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
+ Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
+ Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Trừ giấy tờ tùy thân do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho cá nhân như: Hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác như thẻ thường trú, thẻ cư trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.
+ Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp. Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải có đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính.
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu lời chứng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [158]
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã - Quảng Bình
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) - Quảng Bình
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Bình
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Bình
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Quảng Bình
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Bình
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Bình
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Quảng Bình
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế - Quảng Bình
Giải quyết chế độ hưởng trợ cấp ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng - Quảng Bình
Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ - Quảng Bình
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Quảng Bình
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Quảng Bình
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ - Quảng Bình
Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Khai lệ phí trước bạ nhà đất - Quảng Bình
Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng - Quảng Bình
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Quảng Bình
Khai miễn, giảm thu tiền sử dụng đất - Quảng Bình
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ - Quảng Bình
Xác định xe thuộc diện không chịu phí, được trả lại hoặc bù trừ tiền phí đã nộp (Trường hợp xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã như: nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm nghiệp và xe ô tô dùng để sát hạch của tổ chức ) - Quảng Bình
Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô - Quảng Bình
Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016 - Quảng Bình
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016 - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức - Quảng Bình
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) - Quảng Bình
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Quảng Bình
Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã - Quảng Bình
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất - Quảng Bình
Cho thuê nhà ở sinh viên - Quảng Bình
Chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (có số lượng nhà ở dưới 500 căn) đã được phê duyệt - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp sáp nhập, chia, tách tổ chức - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Bình
Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn - Quảng Bình
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia - Quảng Bình
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã - Quảng Bình
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Quảng Bình
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập - Quảng Bình
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa - Quảng Bình
Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ gia đình đối với trạm y tế cấp xã - Quảng Bình
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Quảng Bình
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Quảng Bình
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Bình
Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn dưới 30 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất) - Quảng Bình
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước - Quảng Bình
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Quảng Bình
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Quảng Bình
Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu - Quảng Bình
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch và bổ sung hộ tịch - Quảng Bình
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Quảng Bình
Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch - Quảng Bình
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật - Quảng Bình
Thương thảo hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi người đứng đầu - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi thay đổi trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ/văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi tên của tổ chức - Quảng Bình
Cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp thay đổi về trụ sở chính - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động lần đầu văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Bình
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Quảng Bình
Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình - Quảng Bình
Cấp Giấy phép sản xuất rượu - Quảng Bình
Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế - Quảng Bình
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật - Quảng Bình
Xét cử tuyển vào Đại học, Cao đẳng - Quảng Bình
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã - Quảng Bình
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - Quảng Bình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp - Quảng Bình
Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp - Quảng Bình
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động chuyển đổi Văn phòng Giám định tư pháp - Quảng Bình
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Quảng Bình
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến - Quảng Bình
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến trong đô thị - Quảng Bình
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình tín ngưỡng, công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo - Quảng Bình
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Quảng Bình
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Quảng Bình
Cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Quảng Bình
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Quảng Bình
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Quảng Bình
Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Quảng Bình
Cấp giấy phép xây dựng tạm đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Quảng Bình
Cấp giấy phép xây dựng tạm đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Quảng Bình
Đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật - Quảng Bình
Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế - Quảng Bình
Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người - Quảng Bình
Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát - Quảng Bình
Giám định vết thương còn sót - Quảng Bình
Giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hoá học và con đẻ của họ - Quảng Bình
Giám định xác định mức độ khuyết tật để hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ - Quảng Bình
Cấp giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ và các trường hợp thay đổi có liên quan - Quảng Bình
Cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Quảng Bình
Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng - Quảng Bình
Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy Photocopy màu - Quảng Bình
Cấp mới giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp I - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học hết hạn - Quảng Bình
Cấp mới giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp II - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học khi thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc tên cơ quan quản lý trực tiếp/thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Bình
Cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ - Quảng Bình
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Quảng Bình
Công bố hợp quy - Quảng Bình
Công bố hợp chuẩn - Quảng Bình
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Quảng Bình
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức - Quảng Bình
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Quảng Bình
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn - Quảng Bình
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Quảng Bình
Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế - Quảng Bình
Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh - Quảng Bình
Công bố hoạt động cảng thủy nội địa - Quảng Bình
Công bố lại cảng thủy nội địa - Quảng Bình
Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Bình
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Quảng Bình
Hợp nhất, sáp nhập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý - Quảng Bình
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS511
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19