Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS546
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương.
- Qua bưu điện
- Qua mạng điện tử
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ gửi Sở Công thương, nộp đề nghị cấp lại Giấy xác nhận trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.
Thương nhân lập hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận gửi về Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương,
Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở Công thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu chuyển Phòng Quản lý Thương mại trả cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Đến thời hạn, thương nhân đến tại Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương nộp lệ phí theo quy định và nhận Giấy xác nhận.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 19, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 quy định Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là đại lý):
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
2. Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy xác nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định .
3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đối với trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;
- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có).
Đối với trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hết thời hạn hiệu lực, hồ sơ gồm
- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định;
- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định, kèm theo các tài liệu chứng minh;
- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí tại các khu vực khác 100.000 đ/giấy/lần cấp
Lệ phí tại thành phố, thị xã 200.000 đ/giấy/lần cấp
Phí thẩm định đối với hộ kinh doanh, cá nhân tại các khu vực khác 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
Phí thẩm định đối với hộ kinh doanh, cá nhân tại thành phố, thị xã 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
Phí thẩm định đối với tổ chức, doanh nghiệp tại các khu vực khác 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
Phí thẩm định đối với tổ chức, doanh nghiệp tại thành phố, thị xã 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
26