Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS597
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính;
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban Quản lý Khu kinh tế.
Địa chỉ: Số 117 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.
Số điện thoại: (052) 3851810 - Fax: (052) 3828516
Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp.
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS597
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [18]
Cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) đối với dự án thuộc diện thẩm tra (thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn từ 15-300 tỷ đồng (thuộc lĩnh vực có điều kiện) - Quảng Bình
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm tra (quy mô dự án đầu tư trên 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Bình
Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Quảng Bình
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư - Quảng Bình
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư - Quảng Bình
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Bình
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Bình
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Quảng Bình
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư - Quảng Bình
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư - Quảng Bình
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế - Quảng Bình
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế - Quảng Bình
Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) - Quảng Bình
Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) - Quảng Bình
Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) - Quảng Bình
Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án - Quảng Bình

0
25