Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS724
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá QSDĐ.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
Thời hạn giải quyết: Theo thỏa thuận trong Hợp đồng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Báo cáo việc thực hiện cuộc bán đấu giá; Biên bản thanh lý hợp đồng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bán tài sản cung cấp đầy đủ hồ sơ để tiến hành trực tiếp ký kết hợp đồng bán đấu giá với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần trừ ngày lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật
- Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thông báo, niêm yết công khai tài sản bán đấu giá; ban hành nội quy bán đấu giá, tổ chức xem tài sản
- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định tiến hành đăng ký, nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước tại địa điểm và thời gian đã được thông báo, niêm yết.
Bước 2: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp cử đấu giá viên tổ chức và điều hành cuộc bán đấu giá theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá theo thỏa thuận với bên có tài sản bán đấu giá.
Bước 3: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp báo cáo việc thực hiện cuộc bán đấu giá; chuyển giao biên bản, hồ sơ cuộc bán đấu giá cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bán tài sản trình cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
Bước 4: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thông báo cho khách hàng trúng đấu giá kết quả đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các thủ tục theo quy định
Bước 5: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tiến hành thanh lý Hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bán tài sản.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại Điều 7 Quy chế bán đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND thì người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức bán đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.
2. Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính
a) Đối với tổ chức phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.
b) Đối với hộ gia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá không cần điều kiện này.
3. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
Theo quy định tại Khoản 1, 2 và 5 Điều 30 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP người không được tham gia đấu giá gồm:
1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
2. Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.
3. Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Đối với người tham gia đấu giá tài sản:
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp phát hành).
+ Giấy tờ chứng minh là người đại diện hợp pháp nếu là tổ chức kinh tế; sổ hộ khẩu nếu là hộ gia đình, cá nhân.
+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện hợp pháp của tổ chức kinh tế, người đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân tham gia đấu giá.
+ Trường hợp ủy quyền cho người khác đăng ký và tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và kèm theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.
Đối với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bán tài sản:
+ Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
+ Quyết định phê duyệt phương án bán đấu giá của cấp có thẩm quyền;
+ Quyết định phê duyệt giá khởi điểm của cấp có thẩm quyền;
+ Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền;
+ Quyết định về việc giao thực hiện cuộc bán đấu giá cho tổ chức có chức năng bán đấu giá của cấp có thẩm quyền (trong trường hợp đấu thầu để lựa chọn tổ chức có chức năng bán đấu giá thực hiện cuộc bán đấu giá);
+ Bản đồ địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính.
Lưu ý: Khi nộp các giấy tờ trên, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phí, Lệ phí tham gia đấu giá.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đính kèm file trong mẫu đơn.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS724
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Tài chính công
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15