Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS726
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
Thời hạn giải quyết: Theo thỏa thuận trong Hợp đồng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá; Công văn báo cáo việc thực hiện hợp đồng bán đấu giá; Biên bản bàn giao tài sản; Biên bản thanh lý hợp đồng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bán tài sản ký kết hợp đồng với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần trừ ngày lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật.
+ Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thông báo, niêm yết công khai tài sản bán đấu giá; ban hành nội quy bán đấu giá, tổ chức trưng bày, xem tài sản.
+ Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định tiến hành đăng ký, nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước tại địa điểm và thời gian đã được thông báo, niêm yết.
Bước 2: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp cử đấu giá viên tổ chức và điều hành cuộc bán đấu giá theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá theo thỏa thuận với bên có tài sản bán đấu giá.
Bước 3: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp ký kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá với người trúng đấu giá, hướng dẫn khách hàng nộp tiền trúng đấu giá; gửi công văn báo cáo việc thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản; phối hợp với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bán tài sản bàn giao tài sản cho khách hàng trúng đấu giá.
Bước 4: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tiến hành thanh lý Hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bán tài sản.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 30 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP thì người không được tham gia đấu giá tài sản gồm:
1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
2. Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.
3. Người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản nhà nước; cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.
4. Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật, bao gồm: Người không đủ điều kiện tham gia mua tài sản đối với một số loại tài sản theo quy định của pháp luật về loại tài sản đó.
Đối với người tham gia đấu giá tài sản:
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp phát hành).
+ Đối với tổ chức: Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập, giấy tờ chứng minh là người đại diện hợp pháp, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện hợp pháp.
+ Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cá nhân tham gia đấu giá.
+ Trường hợp ủy quyền cho người khác đăng ký và tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và kèm theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.
Đối với người có tài sản bán đấu giá:
+ Giấy tờ liên quan đến tài sản.
+ Văn bản xác định giá khởi điểm của tài sản
Lưu ý: Khi nộp các giấy tờ trên, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức: Nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phí, Lệ phí tham gia đấu giá.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đính kèm file trong mẫu đơn.

0
30