Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS85-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Bình
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ, Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục III chương II của Thông tư 04/2001/TT-TCDL ngày 24/12/2001 của Tổng cục Du lịch cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Bình, nộp hồ sơ cơ quan hành chính nhà nước
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ.
+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kề từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở VH,TT&Du lịch có trách nhiệm xem xét cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị cấp thẻ. Trường hợp từ chối cấp thẻ, Sở Du lịch phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết;
+ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố và niêm yết công khai các điều kiện và thủ tục cấp thể hướng dẫn viên du lịch tại nơi tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Bước 3: Cá nhận đến nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có một trong các trình độ nghiệp vụ sau:
- Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khoá 01 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
- Có bằng trung cấp, cao đẳng ngành du lịch không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc có bằng đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khoá 2 tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
- Có bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng chuyên ngành khác hoặc bằng đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỷ thuật công nghệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn khoá 3 tháng do cơ quan có thẩm quyền cấp
Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện
Đơn đề nghị cấp thẻ (Theo phụ lục 15 - Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch)
Sơ yếu lý lịch (tự thuật) được chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan nơi đang công tác các nhận không quá 6 tháng tình từ ngày nộp hồ sơ
Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ nêu tại khoản 3, 4 mục II Chương III của Thông tư 04/2001/TT-TCDL. Riêng đối với người sử dụng tiếng Trung Quốc phải nộp bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ như quy định tại khoản 5, mục II Chương III của Thông tu 04/2001/TT-TCDL
Giấy khám sức khoẻ được cấp không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ
Hai ảnh 3 x 4 chụp không quá 6 tháng từ ngày nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 400.000 đồng/thẻ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS85-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19