Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS863
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Bình hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp qua đường email;
- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Bình.
Thời hạn giải quyết: 02(hai)ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo Mẫu 4. GPVC quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân:
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Bình.
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, phường Đồng Phú, tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Email: chicuctdcquangbinh@gmail.com
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết)
+ Đối với hồ sơ đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận viết Phiếu biên nhận hồ sơ;
+ Đối với hồ sơ không đầy đủ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ và ghi rõ ở Phiếu biên nhận hồ sơ (trong trường hợp tiếp nhận trực tiếp).
Bước 2: Thẩm định hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cấp lại được ghi theo hiệu lực của Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm đã cấp;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ (trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua đường email) hoặc hồ sơ đầy đủ nhưng nội dung chưa hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng thư điện tử (email) hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định.
Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ nhưng không nhận được văn bản giải trình lý do không bổ sung được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản thông báo từ chối cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, thông báo rõ lý do từ chối cấp lại. Trường hợp sau khi bị từ chối cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, nếu tổ chức, cá nhân vẫn có nhu cầu vận chuyển hàng nguy hiểm, tổ chức, cá nhân lập 01 (một) bộ hồ sơ mới.
Bước 3: Trả kết quả
Tổ chức, cá nhân mang theo Phiếu biên nhận hồ sơ, bản sao hoặc bản chính để đối chiếu của các thành phần hồ sơ theo quy định (trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua đường email) đến nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN:
TTHC này áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng.
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo mẫu;
Báo cáo hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm đối với khối lượng đã thực hiện theo Giấy phép vận chuyển đã được cấp theo mẫu;
Bản chính Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bị hư hỏng đối với trường hợp Giấy phép vận chuyển bị hư hỏng (nếu có).
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các tài liệu được quy định trong thành phần hồ sơ (gọi tắt là các tài liệu) chưa được chứng thực từ bản chính, tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, tổ chức, cá nhân phải nộp bản sao các tài liệu đã được chứng thực từ bản chính. Trường hợp nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử, tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản chính các tài liệu để đối chiếu hoặc phải nộp bản sao các tài liệu đã được chứng thực từ bản chính, khi đến nhận kết quả.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm
Tải về
Mẫu Báo cáo hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm đối với khối lượng đã thực hiện theo Giấy phép vận chuyển đã được cấp
Tải về
Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS863
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28