Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS868
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;
- Qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận nội quy lao động của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh về lao động.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (đối với các doanh nghiệp thuộc quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh).
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Hai Bà Trưng - Đồng Phú - TP. Đồng Hới - Quảng Bình. Số điện thoại cơ quan: 0523.822.393.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ, tết.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.
Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.
Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
Nội quy lao động.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS868
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28