Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS88
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ Hành chính Chi cục thuế hoặc nộp cho Đội thuế nơi hộ hoặc cá nhân kinh doanh
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Không có
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có giấy phép kinh doanh, Các cá nhân (hộ) sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế
+ Trường hợp cá nhân nộp thuế có đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế và được hệ thống quản lý mã số thuế quốc gia xác nhận thì sẽ được cơ quan thuế chứng nhận việc đăng ký thuế và cấp mã số thuế. Hình thức xác nhận là cấp “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” theo mẫu số 10-MST
+ Trường hợp chưa đủ điều kiện hoặc không đủ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế thì cơ quan thuế thực hiện cấp “Thông báo mã số thuế” theo mẫu số 11-MST
+ Thời gian cấp mã số thuế: chậm nhất không quá 12 ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại các Chi cục thuế, tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp mã số thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do đối tượng nộp thuế kê khai sai sót)
+ Giấy đề nghị cấp mã số thuế theo mẫu 07-MST
+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT, kèm theo bảng kê các cửa hàng, cửa hiệu khác địa bàn quận, huyện hoặc khác tỉnh với cơ sở, cửa hàng chính (nếu có)
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)
+ Khi nộp hồ sơ đăng ký thuế, nếu không có đăng ký kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh chỉ được cấp Thông báo mã số thuế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
“Thông báo mã số thuế” theo mẫu số 11-MST
Tải về
Giấy đề nghị cấp mã số thuế theo mẫu 07-MST
Tải về
Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT
Tải về
Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không thu phí
Căn cứ pháp lý
Không có
Văn bản công bố thủ tục
Không có

0
29