Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS889
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa và Thể thao.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị định 61/2016/NĐ-CP.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật nộp hồ sơ đến Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình qua Bộ phận một cửa.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 052.3822032.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ đến 11h30’; buổi chiều: từ 13h đến 15h) các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa, Sở Văn hóa và Thể thao
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 61/2016/NĐ-CP.
- Có kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định.
- Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký.
- Có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật.
- Có ít nhất 03 chuyên gia giám định cổ vật về các chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo mẫu
Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý
Danh sách kèm theo lý lịch khoa học theo mẫu
Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa cơ sở kinh doanh giám định cổ vật và các chuyên gia
Danh mục trang thiết bị, phương tiện để thực hiện giám định
Danh mục các nguồn tài liệu về cổ vật để phục vụ hoạt động giám định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Tải về
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Tải về
Lý lịch khoa học của chuyên gia giám định cổ vật
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS889
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Di sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29