Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS893
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa và Thể thao.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận hành nghề tu bổ di tích theo Mẫu số 09, ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề nộp hồ sơ đến Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình qua Bộ phận một cửa.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; số điện thoại: 052.3822032.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính (Buổi sáng: từ 7h30’ đến 11h30’; buổi chiều: từ 13h đến 15h) các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận:
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa, Sở Văn hóa và Thể thao
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Được quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận hành nghề) được cấp cho tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định đối với từng trường hợp cụ thể sau:
- Giấy chứng nhận hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích:
+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;
+ Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
+ Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.
- Giấy chứng nhận hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích:
+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;
+ Có đủ điều kiện hành nghề thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
+ Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.
- Giấy chứng nhận hành nghề thi công tu bổ di tích:
+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;
+ Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng;
+ Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.
- Giấy chứng nhận hành nghề tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích:
+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;
+ Có đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật về xây dựng;
+ Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.
Đơn đề nghị theo theo mẫu
Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề:
+ Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.
+ Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.
+ Có ít nhất 03 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích.
+ Có ít nhất 02 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.
Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Tải về
Giấy chứng nhận hành nghề tu bổ di tích
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS893
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Di sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18