Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS967
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BYT.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước khi chính thức hoạt động ít nhất là 10 ngày làm việc, tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 02 Hồ Xuân Hương - Đồng Hới - Quảng Bình.
Điện thoại: 0232.3822772.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Phòng nghiệp vụ Y - Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS và kiểm tra các giấy tờ liên quan. Nếu hồ sơ đầy đủ thì gửi cho cơ sở phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BYT. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cơ sở bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu đối với cơ sở điều trị được cấp giấy phép hoạt động: Quy định tại điều 3 Thông tư số 06/2012/TT-BYT, cụ thể:
1. Điều kiện về nhân sự:
a) Có ít nhất một nhân viên chuyên trách. Trường hợp tổ chức tư vấn có sử dụng người làm kiêm nghiệm thì phải đăng ký giờ làm cụ thể;
b) Người trực tiếp thực hiện tư vấn phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế hoặc xã hội trở lên;
- Có kỹ năng tư vấn về kiến thức về HIV/AIDS.
2. Điều kiện về cơ sở vật chất:
a) Phòng đón tiếp:
- Có diện tích tối thiểu là 10m2;
- Có bảng niêm yết phạm vi tư vấn;
b) Phòng tư vấn: Có diện tích tối thiểu là 7m2, bảo đảm kín đáo, thông thoáng và đủ ánh sáng;
c) Có sổ sách ghi chép họ tên hoặc mã số của người được tư vấn, tóm tắt nội dung tư vấn;
d) Có các trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho hoạt động tư vấn, gồm bàn làm việc, ghế ngồi và tài liệu truyền thông phục vụ cho việc tư vấn.
3. Các tổ chức chỉ thực hiện việc tư vấn qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông không phải thực hiện các quy định tại điểm a và b Mục 2 nhưng phải có đầy đủ các phương tiện thông tin, viễn thông phục vụ việc tư vấn theo đăng ký.
Văn bản thông báo thành lập tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS theo mẫu;
Dự thảo Quy chế (nội quy chi tiết) hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS với các nội dung cơ bản bao gồm:
+ Mục tiêu, tên gọi, địa điểm và phạm vi hoạt động của tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS;
+ Mối quan hệ giữa tổ chức tư vấn với Sở Y tế;
+ Mối quan hệ giữa tổ chức tư vấn với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS;
+ Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên tư vấn và những người khác làm việc tại tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS;
+ Trách nhiệm, quyền lợi của người được tư vấn;
+ Mức phí tư vấn (nếu có).
Danh sách cán bộ, trình độ chuyên môn kèm theo bản sao có chứng thực bằng cấp về trình độ chuyên môn của nhân viên tư vấn;
Bản kê khai phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông phục vụ hoạt động tư vấn (chỉ áp dụng đối với tổ chức tư vấn qua các phương tiện công nghệ thông tin viễn thông).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu thông báo thành lập Tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
Tải về
Phiếu tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AlDS - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS967
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40