Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS975
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Phòng Kinh tế)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Phòng Kinh tế)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Phòng Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...) - Phụ lục 51 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ sản phẩm thuốc lá có thay đổi các nội dung của Giấy phép, tổ chức, cá nhân được cấp phép phải lập 01 bộ hồ sơ nộp về Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Phòng Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Phòng Kinh tế) tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Phòng Kinh tế) xem xét, thẩm định và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp từ chối cấp phép, Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Phòng Kinh tế) phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Phòng Kinh tế) nhận Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá được cấp sửa đổi, bổ sung.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động; điều chỉnh các thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;
Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
Bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp;
Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Tải về
Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Thành phố, thị xã: 200.000 đồng/giấy/lần cấp. - Các khu vực khác: 100.000 đồng/giấy/lần cấp.
Phí thẩm định - Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. - Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS975
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31