Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS988
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 (hai mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của tổ chức.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi rừng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ rừng gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (qua Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT).
Địa chỉ: Số 92, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Xử lý hồ sơ
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm thẩm tra, xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết; nghiên cứu, tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thu hồi rừng.
Bước 3: Quyết định thu hồi rừng
Trong thời hạn 05 (năm) ngày sau khi nhận được văn bản tham mưu của Sở Nông nghiệp & PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đến Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND cấp huyện.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc (nếu có).
Văn bản trả lại rừng của chủ rừng kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bảng kê tài sản chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê rừng hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài) - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS988
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
45