Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS995
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu theo Phụ lục V của Quyết định 95/2008/QĐ-BNN.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu và hồ sơ liên quan kèm theo đến Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 92, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Thẩm định hồ sơ
Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định gồm: Chi cục Kiểm lâm làm Chủ tịch Hội đồng với các thành viên là đại diện của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã nơi có trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận để thẩm định hồ sơ.
Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ: Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận; lập biên bản thẩm định để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu nếu đảm bảo các điều kiện quy định.
Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm phải thành lập Hội đồng thẩm định. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi thành lập, Hội đồng thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định.
Bước 3: Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu
Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định, Chi cục Kiểm lâm phải xem xét cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu theo Phụ lục V cho trại có đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiện hay thủ tục chưa đạt yêu cầu.
Bước 4: Chủ nuôi gấu nhận kết quả tại Chi cục Kiểm lâm.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điểm 2, Điều 5 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT, cụ thể:
- Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử.
- Có chuồng và trại nuôi gấu đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 3, 4, 5 và 6 của Quy chế quản lý Gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN.
Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu theo mẫu;
Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;
Bản thuyết minh về điều kiện chuồng, trại nuôi bao gồm: Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu có kèm theo ảnh, chế độ chăm sóc, thức ăn và hệ thống xử lý chất thải;
Bản sao hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc gấu nuôi.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu
Tải về

0
20