Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-005582-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận và trao trả hồ sơ trực tiếp tại Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ của Chi cục Nuôi trồng thủy sản (52 Hùng Vương – Tam Kỳ – Quảng Nam)
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Biên bản kiểm tra
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chi cục Nuôi trồng thủy thành lập Đoàn kiểm tra
Bước 2: Trưởng đoàn kiểm tra thông báo với đại diện cơ sở nuôi được kiểm tra về quyết định, nội dung kiểm tra, giới thiệu thành phần đoàn và lịch trình kiểm tra
Bước 3: Sau khi kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra thống nhất kết quả đánh giá các hạng mục và hoàn thiện biên bản kiểm tra
Bước 4: Thông báo kết quả kiểm tra với đại diện cơ sở nuôi được kiểm tra. Đại diện cơ sở nuôi được kiểm tra ghi ý kiến và ký vào biên bản kiểm tra. Trường hợp đại diện cơ sở nuôi được kiểm tra không ký biên bản, biên bản vẫn có giá trị pháp lý khi có đầy đủ chữ ký của thành viên trong đoàn kiểm tra
Bước 5: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi kết thúc quá trình kiểm tra, cơ quan kiểm tra có trách nhiệm gửi toàn bộ hồ sơ kiểm tra cho cơ quan chứng nhận để thực hiện xem xét kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo qui định
Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững
Bản thuyết minh về bố trí mặt bằng, điều kiện môi trường, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực của cơ sở nuôi
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản thuyết minh về bố trí mặt bằng, điều kiện môi trường, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực của cơ sở nuôi (mẫu ĐKKTCN1)
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững (mẫu tại phụ lục 1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí kiểm tra công nhận cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn BMP/ GAqP/ CoC: Theo phương thức bán thâm canh hoặc quảng canh 266.000 đồng/lần (Việt Nam đồng)
Phí kiểm tra công nhận cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn BMP/ GAqP/ CoC: Theo phương thức thâm canh hoặc công nghiệp (Có diện tích mặt nước nuôi nhỏ hơn 30 ha 1.140.000 đồng/lần (Việt Nam đồng)
Phí kiểm tra công nhận cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn BMP/ GAqP/ CoC: Theo phương thức thâm canh hoặc công nghiệp (có diện tích mặt nước nuôi lớn hơn 30 ha) 1.406.000 đồng/lần (Việt Nam đồng)
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, cấp độ (BMP, GAqP, CoC) khi có giấy ủy quyền của Cơ quan chứng nhận (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn) - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-005582-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
16