Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-006607-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Khai Thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Khai Thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Quảng Nam
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác thủy sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp và xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tính lệ phí và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp lệ phí tại bộ phận tài vụ, đồng thời viết Phiếu hẹn giao trả kết quả.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam) theo phiếu hẹn.
Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản (Phụ lục 8, Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản nay là Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP);
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đăng ký tàu cá theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bản sao);
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bản sao);
Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bản sao);
Văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới Giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-006607-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24