Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-061667-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam (02 Trần phú Tam kỳ)
Thời hạn giải quyết: 30 ngày không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ hạng đạt tiêu chuẩn đến 2 sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tiếp tại Bộ Phận tiếp Nhận và Trả kết Quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả hồ sơ
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết, nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện cấp phép. Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp phép Sở Văn hóa, Thể thao va Du lịch ra Quyết định cấp phép
Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy phép tại phòng 1 cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo giấy hẹn
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại mẫu 26 ban hành kèm theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011
Bỏ nội dung xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2
Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có)
Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý
Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội
Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ
Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống)
Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành
Hồ sơ đăng ký hạng từ 1 đến 5 sao hoặc hạng cao cấp, ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1.1 mục 1 Phần III Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thêm bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại mẫu 26 ban hành kèm theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ hạng đạt tiêu chuẩn - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-061667-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35