Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-061667-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Phòng Một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét và ra quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. Trường hợp không đủ điều kiện công nhận hạng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết, nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ
Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nộp phí, lệ phí và nhận kết quả tại Phòng Một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo giấy hẹn
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu)
Biểu điểm đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu)
Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định
Đăng ký kinh doanh của các cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có) (bản sao có công chứng)
Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý (bản sao có công chứng)
Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ (bản sao có công chứng)
Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền (bản sao có công chứng)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống) (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu điểm đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch tại phụ lục 2
Tải về
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại phụ lục 1
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch : thẩm định lần đầu (loại đề nghị đạt hạng tiêu chuẩn) 300.000đồng/1 lần/1 cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng Đạt tiêu chuẩn - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-061667-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
36