Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-063715-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý vận tải & công nghiệp Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải và công nghiệp Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Trong ngày làm việc, kể từ khi hồ sơ hợp lệ: Sáng 7h30-11h30 nhận hồ sơ; chiều 16h00 trả kết quả; Chiều 13h30-16h30 nhận hồ sơ; sáng hôm sau 10h00 trả kết quả
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ
Bước 3: Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết, nêu rõ lý do và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung kịp thời. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiến hành cấp phù hiệu
Bước 4: Đúng thời gian hẹn; tổ chức, cá nhân đem theo phù hiệu đã được cấp (bản chính) đến để đối chiếu và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Giấy đề nghị khai thác vận tải khách theo hợp đồng bằng xe ô tô và danh sách (theo mẫu)
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể do cơ quan có thẩm quyền cấp trong đó có ngành nghề đăng ký kinh doanh vận tải khách bằng ôtô theo hợp đồng (bản sao)
Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe ôtô khách của những xe trong danh sách (bản sao). Đối với xe vay ngân hàng phải có bản phôtô hợp đồng vay ngân hàng kèm bản chính đối chiếu và cam kết của doanh nghiệp vận tải, đối với xe thuê phải có hợp đồng thuê xe và chủ sở hữu xe phải có chức năng cho thuê xe theo quy định, đối với xe sở hữu xã viên phải có Quyết định tiếp nhận xã viên và bản cam kết kinh tế giữa xã viên và Hợp tác xã
Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực (bản sao)
Hợp đồng giữa bên vận tải và bên thuê vận tải (bản chính)
Phù hiệu cũ đã được cấp (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách phương tiện tham gia khai thác vận tải khách bằng ôtô theo hợp đồng (Mẫu số 2)
Tải về
Giấy đề nghị khai thác vận tải khách theo hợp đồng ( Mẫu số 1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
33