Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-063739-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý vận tải và công nghiệp Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải và công nghiệp Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, kể từ khi hồ sơ hợp lệ: Sáng 7h30-11h30 nhận hồ sơ; chiều 16h00 trả kết quả; Chiều 13h30-16h30 nhận hồ sơ; sáng hôm sau 10h00 trả kết quả
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ
Bước 3: Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết, nêu rõ lý do và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung kịp thời. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiến hành cấp phù hiệu.
Bước 4: Đúng thời gian hẹn; tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe taxi và danh sách (theo mẫu)
Phương án hoạt động vận tải khách bằng taxi theo quy định (bản chính)
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp trong đó có ngành nghề đăng ký kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi (bản sao)
Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu xe có trong danh sách (bản sao)
Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực (bản sao)
Phù hiệu đã được cấp (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách phương tiện tham gia khai thác vận tải khách bằng xe Taxi (Mẫu số 6a)
Tải về
Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định (Mẫu số 6)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại phù hiệu xe taxi - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-063739-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23