Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-065886-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (không kể thứ 7,chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định) sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết (gọi tắt là phương án chi tiết)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức và nhân dân: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này
Bước 2: Đối với tổ chức và nhân dân: Nộp toàn bộ hồ sơ theo yêu cầu tại Bộ phận tiếp nhận “Một cửa” thuộc văn phòng Ban quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam
Bước 3: Đối với cơ quan nhà nước: Bộ phận “Một cửa” thuộc văn phòng Ban quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ : kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Đối với cơ quan nhà nước: Bộ phận chuyên môn của Ban quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam nghiên cứu, thẩm định hồ sơ
Nội dung thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết:
1. Kiểm tra diện tích , loại đất, vị trí đất ( đối với các loại đất sản xuất nông nghiệp); diện tích vị trí đất, khu vực đất, lơịa đường ( đối với đất ở , đất vườn, ao liền kề đất ở) Diện tích đất công ích của xã; các loại đất khác; mục đích sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất; nguồn gốc đất
2. Kiểm tra chủng loại, diện tích, số lượng mồ mả; số lượng cây, loại cây: cây ăn quả , cây công nghiệp, cây rừng trồng, con vật nuôi, diện tích nuôi trồng thuỷ sản.
3. Kiểm tra số nhân khẩu, hộ khẩu , số lao động phân chia theo đô tuổi, giói tính.
4. Kiểm tra số đối tượng chuyển đổi nghề nghiệp, số đối tượng trợ cấp 1 lần, đối tượng chính sách.
5. Kiểm tra áp giá đền bù:
a/Tên địa chỉ của người bị thu hồi đất.
b/Số liệu chi tiết, số liệu tổng hợp về diện tích đất, loại đất, chủng loại cây cối hoa màu , diện tích nhà cửa vật kiến trúc.
c/ Tổng số nhân khẩu, số lao độnh bị ảnh hưởng phân chia theo độ tuổi và giói tính.
d/ Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ tổng hợp chung của dự án và từng tổ chức , hộ gia đình và cá nhân.
+ Tiền bồi thường hỗ trợ về đất và tài sản trên đất.
+ Hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất tái định cư; diện tích đất tái định cư được tính hỗ trợ (cho từng hộ vfa tổng hợp chung).
+ Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp.
+ Hỗ trợ mất đất sản xuất, ổn định đời sống , di dời, thuê nhà.
+ Các khoản hỗ trợ khác, khen thưởng.
Bước 5: Đối với cơ quan nhà nước: Lập Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét ra Quyết định
Tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường , hỗ trợ chi tiết
Quyết định phê duyệt phương án tổng thể
Quyết định thu hồi đất tổng thể của cấp có thẩm quyền
Biên bản kiểm kê đất, tài sản trên đất , các biên bản thống nhất xác nhận một số nội dung liên quan
Sơ đồ hiện trạng nhà và đất bị giải toả của từng hộ
Các hồ sơ khác có liên quan : Phô tô hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc quyết định giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, giấy xác nhận nguồn gốc đất
Phương án bồi thường hỗ trợ chi tiết được lập tuân theo quy định hiện hành của nhà nước
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ chi tiết - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-065886-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
34