Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-068144-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp trực tiếp tại Phòng một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam
Bước 2: Phòng một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Nều hồ sơ hợp lệ, viết Giấy hẹn ngày trả hồ sơ
Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, trả lời bằng văn bản cho cá nhân tổ chức biết, nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ để đủ điều kiện cấp phép. Nếu đủ điều kiện cấp phép, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp phép
Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận Giấy phép tại Phòng 1 cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam theo Giấy hẹn
Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cử tạ - thể dục thể hình của tổ chức, cá nhân
Danh sách, hội đồng sáng lập hoặc người sáng lập đứng tên (ghi rõ họ và tên, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nghề nghiệp, địa chỉ giao dịch, diện tích nhà đất, cơ sở vật chất thể thao và du lịch) Nếu là Hội đồng sáng lập thì gửi danh sách Chủ tịch hội đồng, thành viên trong hội đồng và lý lịch trích ngang của từng thành viên hội đồng sáng lập
Kế hoạch hoặc phương án (dịch vụ, đào tạo, huấn luyện...) được người sáng lập (chủ sở hửu) hoặc hội đồng sáng lập thông qua
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản có chứng nhận của chính quyền địa phương nơi cơ sở thể thao ngoài công lập hoạt động (Bản sao có công chứng)
Bảng kê trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, tập luyện, huấn luyện, thi đấu
Văn bằng, chứng chỉ của huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao và du lịch chuyên ngành của cơ sở (bản sao văn bằng chứng chỉ có công chứng Nhà nước)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin phép thành lập cơ sở hoạt động thể thao và du lịch (Bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở cử tạ - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-068144-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Thể thao
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31