Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-070861-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Văn phòng Sở Nội vụ
Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Sở Nội vụ xem xét, quyết định; nếu không đủ điều kiện, thông báo cho tổ chức, công dân biết, nêu rõ lý do
Bước 4: Sau thời hạn giải quyết, tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nội vụ
Đơn đề nghị cử đi học của cán bộ, công chức, có cam kết phục vụ công tác tại tỉnh sau khi hoàn thành khoá học (nếu cử đi học sau đại học)
Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị; xác nhận của cấp có thẩm quyền đối với cán bộ, công chức trong diện quy hoạch đào tạo
Thông báo kết quả trúng tuyển, giấy triệu tập đi học của cơ sở đào tạo
Bản xác nhận thời gian công tác của cơ quan, đơn vị
Bằng tốt nghiệp đại học (nếu cử đi học sau đại học) hoặc bằng tốt nghiệp sau đại học đối với nghiên cứu sinh tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa II (bản sao)
Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (bản sao)
Hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định tại thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạo (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (Nếu từ 05 bộ hồ sơ trở lên gửi kèm đĩa vi tính, xếp theo thứ tự như trên)
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cử cán bộ, công chức, viên chức đi học - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-070861-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22