Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-073038-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh Bộ Tư pháp Công an tỉnh Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 2 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đương sự hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu hướng dẫn này và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ trong thành phần hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Chuyển phòng Hộ tịch - bộ tư pháp làm văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra, xem xét, kết luận và đề nghị Bộ Tư pháp giải quyết hồ sơ đó
Bước 4: Sở Tư pháp nhận kết quả từ Bộ Tư pháp
Bước 5: Công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận của Sở Tư pháp
Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (theo mẫu)
Bản khai lý lịch (theo mẫu)
Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà đương sự là công dân hoặc thường trú cấp
Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh đương sự đã từng có quốc tịch Việt Nam
Ngoài các gấy tờ trên đương sự còn phải nộp một trong các loại giấy tờ sau:Giấy xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam hoặc của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài về việt đương sự đã nộp đơn xin hồi hương về Việt Nam
Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh đương sự có vợ, chồng, con, cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam
Giấy tờ tài liệu chứng minh cho đương sự đã có công lao đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai lý lich
Tải về
Đơn xin cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam
Tải về
Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận hồ sơ Xin trở lại quốc tịch Việt Nam - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-073038-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
34