Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-073900-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:Đối với công dân: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 hướng dẫn này
Bước 2: Đối với Sở Tư pháp: Bộ phận 1 cửa, kiểm tra các giấy tờ liên quan hợp lệ
Bước 3: Đối với Sở Tư pháp: Chuyển bộ phận chuyên môn làm thủ tục trình lãnh đạo Sở ký
Bước 4 :Đối với Sở Tư pháp: Chuyển bộ phận 1 cửa trả kết quả cho công dân
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu)
Bản chính giấy khai sinh
Các giấy tờ có liên quan
Văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định giới tính - đối với trường hợp yêu cầu xác định lại giới tính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây) Mức thu lệ phí 50.000đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-073900-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35