Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-075423-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 để bổ sung vào hồ sơ chuyển trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam - Trực tiếp là Bộ phận Tiếp nhận và Giao trả hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu công dân bổ sung.
+Nếu hồ sơ đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận và trao trả hồ sơ tiến hành nhận hồ sơ.
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và Giao trả hồ sơ kiểm tra, thẩm định và tiến hành lập thủ tục chuyển trường theo quy định
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký
Học bạ (bản chính)
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng)
Giấy khai sinh (bản sao)
Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp
Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có)
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Học sinh trung học phổ thông chuyển trường trong tỉnh - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-075423-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28