Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-075636-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tiếp nhận hồ sơ vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần trừ ngày lễ. Giải quyết hồ sơ 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhận hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Công chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng tại phòng Giao nhận hồ sơ của Sở Xây dựng Quảng Nam.
+ Nếu trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nhận theo mẫu cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Thụ lý hồ sơ
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được Lãnh đạo phòng Giám định xem xét và chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ (Thời gian 01 ngày làm việc).
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chậm nhất sau 03 ngày làm việc chuyên viên thụ lý hồ sơ lập tờ trình theo biểu mẫu xin phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, báo cáo Lãnh đạo phòng xem xét thông qua (trong thời gian thụ lý hồ sơ, nếu hồ sơ còn có vấn đề cần phải bổ sung làm rõ, chuyên viên thụ lý hồ sơ viết phiếu đề nghị bổ sung hồ sơ theo biểu mẫu để yêu cầu người đề nghị cấp chứng chỉ hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ theo qui định).
Bước 4: Phê duyệt kết quả thụ lý hồ sơ
Trên cơ sở kết quả thụ lý của chuyên viên, Lãnh đạo phòng Giám định trình lãnh đạo Sở ký duyệt cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo biểu mẫu (Thời gian 02 ngày làm việc)
Bước 5: Hoàn chỉnh và in Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Sau khi lãnh đạo Sở ký quyết định, chuyên viên thụ lý hồ sơ vào nội dung và in chứng chỉ cho các đối tượng đã được duyệt cấp chứng chỉ (thời gian 02 ngày làm việc)
Bước 6: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận Tài vụ thuộc phòng Hành chính Sở Xây dựng. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ (thời gian 01 ngày làm việc)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có 10 năm liên tục tham gia lập, quản lý chi phí xây dựng và đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc số 1, 2, 5, 6, 7 và 8 dưới đây) của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A
1.1- Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;
1.2- Đánh gía hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;
1.3- Xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
1.4- Đo bóc khối lượng công trình;
1.5- Lập, thẩm tra dự toán công trình;
1.6- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
1.7- Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
1.8- Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
1.9- Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;
1.10- Thanh toán, quyết toán vốn đầu t¬ư của dự án đầu tư xây dựng công trình;
1.11- Các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Quyết định số 06 (phụ lục 01), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi làm việc, kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ
Các văn bằng (trình độ từ cao đẳng trở lên), giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (Bản sao có công chứng)
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Quyết định số 06 (phụ lục 03), có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư. Người ký xác nhận chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận
Ngoài ra để đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 06 cần có thêm
+ Hộ khẩu thường trú hoặc Chứng minh thư nhân dân đối với người Việt Nam. (Bản sao có công chứng);
+ Hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài. (Bản sao có công chứng);
+ Bảng cam kết không là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước (có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Tải về
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng 200.000 đồng / chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20