Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-076132-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng - Tài Nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (sau khi có thuế trước bạ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; sau khi kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi biên nhận cho Nhà đầu tư
Bước 2: Bộ phận chuyên môn tiến hành thẩm định, phê duyệt hồ sơ. Kết quả giải quyết công việc được trả cho Nhà đầu tư theo thời gian quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thuộc các khu chức năng của Khu kinh tế mở Chu Lai
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo mẫu (phụ lục 01)
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các văn bản liên quan (bản sao)
Giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc diện phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật (bản sao)
Giấy chứng nhận quyền sử đất; hợp đồng thuê đất (bản sao)
Hồ sơ bản vẽ hoàn công và hồ sơ bản vẽ hiện trạng (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
mẫu tờ khai 1
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy 500.000 đồng
Đổi, chỉnh sửa 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-076132-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24