Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-077901-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xây dựng-Tài Nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Theo quy chế phối hợp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với Quy hoạch chung. Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với Quy hoạch chi tiết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính con dấu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; sau khi kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi biên nhận cho Nhà đầu tư
Bước 2: Bộ phận chuyên môn tiến hành thẩm định, phê duyệt hồ sơ. Kết quả giải quyết công việc được trả cho Nhà đầu tư theo thời gian quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thuộc các khu chức năng do Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý
Đối với dự án do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/2000 thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
Hồ sơ pháp lý
- Tờ trình.
- Bản chính Văn bản lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn (đối với đồ án quy hoạch chung) hoặc ý kiến nhân dân (đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư, tái định cư).
- Bản chính Thông báo thông qua đồ án quy hoạch.
- Bản sao công chứng Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng bản.
- Bản sao công chứng năng lực hành nghề của đơn vị tư vấn và cá nhân (chủ nhiệm đồ án; chủ trì khảo sát, thiết kế các bộ môn).
Hồ sơ quy hoạch (bản vẽ thực hiện theo hệ toạ độ VN2000)
+ Đối với đồ án quy hoạch chung (03 bộ)
- Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng;
- Các bản đồ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị;
- Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị;
- Các bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của đô thị theo từng giai đoạn quy hoạch;
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Bản đồ chỉ giới đường đỏ các trục đường chính, cốt khống chế xây dựng đô thị;
- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật các tuyến đường xây dựng mới;
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp, kèm theo : các phụ lục tính toán, các bản vẽ thu nhỏ in màu và bản sao các văn bản pháp lý : Thoả thuận địa điểm; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (nếu có); Quyết định chọn nhà thầu tư vấn (nếu có); Gíấy chứng nhận đầu tư (nếu có).
- Dự thảo Quy định về quản lý quy hoạch.
- Các bản vẽ thiết kế đô thị ( trường hợp Nhiệm vụ quy hoạch yêu cầu ), gồm: Bản vẽ khai triển mặt bằng, mặt đứng các khu trung tâm, quảng trường chính có bản vẽ phối cảnh minh hoạ; Bản vẽ khai triển mặt bằng, mặt đứng các tuyến phố chính có bản vẽ phối cảnh minh hoạ; Mô hình các khu chức năng hoặc toàn đô thị theo tỷ lệ thích hợp (Nếu có ).
+ Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 hoặc 1/500 (01 bộ):
- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất;
- Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng;
- Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật;
- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật;
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp, kèm theo: các phụ lục tính toán, các bản vẽ thu nhỏ in màu và bản sao các văn bản pháp lý: Thoả thuận địa điểm; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (nếu có); Quyết định chọn nhà thầu tư vấn (nếu có); Gíấy chứng nhận đầu tư (nếu có).
- Dự thảo Quy định về quản lý quy hoạch.
- Hồ sơ thiết kế đô thị (trường hợp Nhiệm vụ quy hoạch yêu cầu), gồm: Bản vẽ mặt bằng, khai triển mặt đứng theo các tuyến phố; Bản vẽ các mặt cắt quan trọng trên các tuyến phố; Mô hình có tỷ lệ thích hợp tuỳ theo khu vực thiết kế .
Số bộ hồ sơ: 01 - 03 (bộ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định, phê duyệt quy hoạch Nội suy theo tỷ lệ % quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-077901-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32