Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-079085-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo thủ tục hướng dẫn niêm yết tại phòng giao, nhận hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng giao, nhận hồ sơ trong các ngày hành chính
Bưới 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ
+ Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;
+ Lập biên bản kiểm tra hồ sơ; in ấn Chứng chỉ môi giới - Định giá bất động sản;
+ Quyết định cấp cho từng cá nhân;
+ Hồ sơ giao trả kết quả cho khách hàng tại phòng giao, nhận hồ sơ Văn phòng Sở Xây dựng.
Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tạm trú của người xin cấp chứng chỉ (theo mẫu)
02 ảnh mầu cỡ 3x4cm chụp năm xin cấp chứng chỉ
Hộ khẩu nơi thường trú (Bản sao có chứng thực)
CMND hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ (Bản sao có chứng thực)
Giấy chứng nhận đã hàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản (Bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới (Định giá) bất động sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Chứng chỉ Môi giới 200.000đ/giấy (đồng Việt Nam)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ Môi giới - Định giá bất động sản - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-079085-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Kinh doanh bất động sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
31