Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-079167-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 50 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnGiấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo thủ tục hướng dẫn niêm yết tại phòng giao, nhận hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng giao, nhận hồ sơ trong các ngày hành chính
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Sở Xây dựng lập Thông báo gởi dến các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh về vay vốn thế chấp tài sản của khách hàng trong thời gian 10 ngày, đồng thời đến hiện trường kiểm tra thực tế và lập biên bản các hạng mục công trình đang sử dụng và có sự chứng kiến của khách hàng ký vào biên bản và lập Tờ trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng của khách hàng
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Xây dựng, hồ sơ giao trả kết quả cho khách hàng tại phòng giao, nhận hồ sơ văn phòng Sở Xây dựng
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo mẫu quy định
Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết dịnh đầu tư dự án theo quy định của pháp luật (bản sao có chứng thực)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (hoặc giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp ( bản sáo có chứng thực)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng thuê đất (bản sao có chứng thưc)
Giấy phép xây dựng (trường hợp miễn giấy phép xây dựng công trình theo quy định của pháp Luật thì phải có thông báo thoả thuận cho phép xây dựng công trình xây dựng của Ban quản lý) (bản chính)
Bản vẽ thiết kế;bản vẽ hoàn công; hồ sơ quyết toán (bản chính)
Bản vẽ tổng mặt bằng công trình xây dựng (bản chính)
Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định (bản sao có chứng thực)
Giấy chứng nhận chất lượng công trình xây dựng (bản chính)
Tờ trình hoặc Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp (bản chính)
Các giấy tờ khác liên quan: Hợp đồng mua bán, tặng, cho, đổi, giấy tờ về thừa kế…Đối với trường hợp mua bán, tặng, cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại (cấp đổi) Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 500.000đ/giấy (đồng Việt Nam)
Lệ phí cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu cồn trình xây dựng 100.000đ/giấy (đồng Việt Nam)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-079167-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29