Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-109146-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có hồ sơ đi xác nhận xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ Địa chính-Xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ
Bước 3: Nếu đủ giấy tờ hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép và cá nhân
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)
Giấy xác nhận nguồn gốc đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trích lục bản đồ
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực 20.000đồng/01 hồ sơ
Trích lục bản đồ 15.000đồng/01 hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-109146-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp, Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23