Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-109243-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trừ trường hợp phải niêm yết công khai
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đang sử dụng đất tại xã xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ Địa chính-Xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ để trình Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện xác nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc hộ gia đình, cá nhân chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện để nhận kết quả
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)
Bản sao các loại giấy tờ quy định tại khoản 1,2 và 5 của Điều 50 Luật Đất đai
Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (bản photo) của người xin chuyển mục đích sử dụng đất
Tờ khai tiền sử dụng đất và Lệ phí trước bạ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đất mẫu số 11/ĐK
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
16