Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-109778-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ thương binh – xã hội của Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cá nhân chuyển đơn lên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Bước 3: Người có yêu cầu nhận kết quả tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Đơn đề nghị xác nhận là thân nhân liệt sỹ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-109778-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26