Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-111093-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Nông nghiệp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có tàu cá nhận hồ sơ đăng ký tàu cá, hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định và nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nông nghiệp cấp huyện
Bước 2: Phòng Nông nghiệp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, viết giấy nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 3: Tổ chức, cá nhân có tàu cá mang theo giấy hẹn đến phòng Nông nghiệp để nhận hồ sơ đăng ký tàu cá được cấp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có ngư cụ phù hợp với qui định của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và qui định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
+ Đơn xin cấp giấy phép.
+ Bản sao có công chứng giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-111093-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
29