Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-111835-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ, các giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đi đăng ký khai sinh xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh và cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Giấy chứng sinh do cơ sở y tế (bệnh viện, trạm y tế, nhà hộ sinh) nơi trẻ em sinh ra cấp
Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì phải có:
+ Văn bản xác nhận của người làm chứng (người làm chứng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và biết rõ sự việc làm chứng, đồng thời người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của sự việc mà mình làm chứng).
+ Trường hợp không có người làm chứng, thì người đi đăng ký khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực và phải xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cha, mẹ trẻ em. Nếu cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em được sinh ra thì người đi đăng ký khai sinh không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai sinh trong nước - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-111835-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
66