Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-111922-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nếu tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đi đăng ký lại việc sinh xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký lại việc sinh và cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Tờ khai đăng ký lại việc sinh (theo mẫu)
+ Trường hợp đăng ký lại việc sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký, trừ trường hợp xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.
+ Trường hợp cá nhân đi đăng ký lại việc sinh mà không giữ được bản sao giấy khai sinh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ như: sổ hộ khẩu; giấy chứng minh nhân dân, học bạ; bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên để làm căn cứ giải quyết.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc sinh (Mẫu BTP/HT-2006-KS.1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy tờ hộ tịch 3.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc sinh (việc sinh đã được đăng ký nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất, hư hỏng không sử dụng được thì đăng ký lại) - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-111922-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
38