Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-113130-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong vòng 0,5 ngày làm việc kể từ khi Phòng tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước1: Hộ gia đình, cá nhân làm đơn xin xác nhận thân nhân liệt sỹ đến Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để kiểm tra xác nhận đơn và chuyển về bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ liệt sỹ, tham mưu lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện ký xác nhận
Bước 3: Chuyển giấy xác nhận trực tiếp cho cá nhân hoặc hộ gia đình
Đơn xin xác nhận thân nhân liệt sỹ (viết tay)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-113130-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33