Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-114154-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thành phố
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện thanh phố xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ hợp lệ cho Phòng Tư pháp huyện, thành phố
Bước 3: Phòng Tư pháp xem xét hồ sơ, trường hợp đủ kiện thì tiến hành lập thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính theo quy định tại khoản 2 §iÒu 37 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ
Bước 4: Phòng Tư pháp huyện,thành phố trình Ủy ban nhân dân huyện ký cấp cho công dân 01 bản chính cấp lại và giao lại hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Tờ khai thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch (theo mẫu)
Giấy khai sinh bản chính
Sổ hộ khẩu gia đình
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Bằng tốt nghiệp các cấp (nếu có)
Học bạ các cấp (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
25.000đ/01 trường hợp

0
27