Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-114919-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nội vụ cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức tôn giáo gửi văn bản đề nghị có nội dung theo quy định
Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và soạn thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân huyện ký văn bản trả lời
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện
Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ người tổ chức chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện đảm bảo
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-114919-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21