Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-114967-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ra Quyết định tuyển dụng: 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận kết quả thi tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ theo thành phần quy định
Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tổ chức thi tuyển hoặc đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thi tuyển. Sau khi có kết quả thi tuyển, Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định tuyển dụng công chức cấp xã
Bước 3: Trả kết quả cho cá nhân tại Phòng Nội vụ
Hồ sơ gồm: lý lịch, giấy chứng nhận sức khỏe, văn bằng văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ phô tô công chứng
Quyết định bố trí hoặc hợp đồng làm việc (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thi 100.000/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng công chức cấp xã - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-114967-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26