Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-114972-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nôi vụ cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện tại Ủy ban nhân dân huyện: 05 ngày làm việc, trong đó: 02 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ làm Tờ trình, 03 ngày kể từ khi có thoả thuận của Sở Nội vụ ra quyết định cử đi học
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cán bộ, công chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ, thành phần hồ sơ theo
Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và trình Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Nội vụ thoả thuận cho đi học. Sau khi có kết quả thỏa thuận cho đi học của Sở Nội vụ tỉnh, Phòng Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định cử đi học cho cán bộ, công chức ở cơ sở
Bước 3: Trả kết quả cho cán bộ, công chức tại Phòng Nội vụ
Đơn xin đi học của cán bộ, công chức
Tờ trình cử đi học của Đảng ủy (đối với cán bộ thuộc khối Đảng, Hội đồng nhân dân, đoàn thể), của Uỷ ban nhân dân xã (đối với cán bộ thuộc khối nhà nước)
Giấy báo nhập học của cơ sở đào tạo
Tùy theo đối tượng nộp một trong các loại quyết định sau (phôtô công chứng):
+ Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử (đối với cán bộ chuyên trách).
+ Quyết định tuyển dụng vào công chức cấp xã.
+ Cán bộ không chuyên trách phải nộp giấy tờ chứng minh đã làm việc tại xã ít nhất 02 năm và nằm trong dự nguồn một trong các chức danh chuyên trách cấp xã.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cử cán bộ, công chức cấp xã đi học - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-114972-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
28